ออนโน เกมพัฒนาทักษะสมองEF ชุดการ์ดพัฒนาการเด็ก เกมพัฒนาทักษะสมองอีเอฟ สมองส่วนหน้า

โดย: อีเอฟเกม [IP: 223.24.61.xxx]
เมื่อ: 2020-11-26 20:22:22
การมีอีเอฟที่ดี จะส่งผลให้กระบวนการทำงานของสมองสามารถใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ได้ดี

และมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยปกติแล้ว เด็กๆจะสามารถพัฒนากระบวนการทักษะสมองอีเอฟได้ด้วยตัวเอง

โดยการให้เด็กๆนั้น ได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

แต่การจะให้เด็กๆได้พบเจอกับปัญหาเหล่านั้น เป็นเรื่องที่ยากในยุคปัจจุบัน

เนื่องจาก เรามีเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

จึงยากต่อการฝึกฝนให้เกิดทักษะสมองอีเอฟทางอีเอฟเกม จึงได้คิดค้นและผลิตชุดการ์ดออนโน

เพื่อใช้เป็นสื่อกระตุ้น ให้เกิดกระบวนการทักษะสมองอีเอฟได้ง่าย

และสะดวกต่อการฝึกฝนโดยชุดการ์ดจะแบ่งออกเป็น5ระดับความยากง่าย

และในชุดการ์ดจะสามารถใช้ประเมินผลการพัฒนาสมองอีเอฟได้อีกด้วย

ซึ่งการเล่นเกมออนโนในหนึ่งครั้ง จะใช้เวลาเพียง1นาทีอีเอฟเกม มีความมุ่งหวัง ให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในภายภาคหน้าสามารถสั่งซื้อonnoได้ที่

https://s.lazada.co.th/s.XQreWอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่

http://www.facebook.com/EFgameofficial
ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,818