บริการสอบเทียบ Calibration - ซ่อม - จำหน่าย ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

โดย: รุ่งโรจน์ [IP: 119.76.153.xxx]
เมื่อ: 2020-03-20 14:00:20
บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd

บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามระบบ ISO/IEC 17025 * (ได้การรับรองจาก สมอ. เดือนมิถุนายน 2553 ) จำหน่าย /ซ่อม เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือสอบเทียบ พร้อมใบรับรองสอบเทียบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ,รถยนต์ ,อาหาร ,พลาสติก ,กระป๋อง ,สี ,เครื่องดื่ม ,บรรจุภัณฑ์ ,กระดาษ ,วัสดุก่อสร้าง ,ของเล่น ,โรงไฟฟ้า ,พลังงาน ,อุปกรณ์ไฟฟ้า ,ยา ฯลฯCALIBRATION SERVICE FOR INDUSTRIAL MEASURING AND INSTRUMENT

เราคือ บริษัท สอบเทียบ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ที่มีบุคคลากร มี ความชำนาญ และประสบการณ์

นโยบายคุณภาพ (QUALITY POLICY)

"มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อบริการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล ที่ลูกค้าพึงพอใจ"บริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd

3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th

http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099

Metrology lab บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในด้านต่างๆ ดังนี้****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านมิติ (Dimension)

• OUTSIDE MICROMETER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• INSIDE MICROMETER ,TUBULAR INSIDE MICROMETER ,HOLE TEST

• DEPTH MICROMETER

• VERNIER CALIPER ,DEPTH VERNIER ,INSIDE VERNIER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• DIAL GAUGE ,DIAL THICKNESS ,DIAL CALIPER GAUGE

• DIAL TEST INDICATOR ,PIC TEST ,ULTRASONIC / COATING THICKNESS

• FEELER GAUGE ,THICKNESS GAUGE ,FILM GAUGE

• HEIGHT GAUGE ,ELECTRONIC COMPARATOR

• TAPE SCALE ,STEEL RULER ,PI TAPE ,MANDREL ,DIAMETER TAPE

• LINEAR SCALE ,SCALE LOUPE ,

• BEVEL PROTRACTOR ,ANGEL GAUGE ,RADIUS GAUGE

• GAUGE BLOCK (GRADE 0,1,2)

• ROCKWELL HARDNESS TESTER ,VICKER HARDNESS TESTER

• TAPER GAUGE ,SNAP GAUGE ,JIG ,SCALE PLATE ,CHAMFER GAUGE

• THREAD RING GAUGE (GO / NO GO)

• PIN GAUGE ,PLUG GAUGE ,SETTING ROD ,RING GAUGE

• DUROMETER ,RUBBER HARDNESS

• PROFILE PROJECTOR ,MEASURING MICRO SCOPE

• THREAD PLUG GAUGE (GO / NO GO) ALL TYPE

• SURFACE ROUGHNESS TESTER ,CONTOUR MEASURING

****- สอบเทียบ น้ำหนัก ,แรง ,แรงบิด (MASS ,FORCE ,TORQUE)

• ELECTRONIC BALANCE ,PLATFORM SCALE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• WEIGHT BALANCE ,BALANCE SCALE ,SPRING BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• ANALYTICAL BALANCE ,PRECISION BALANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• CRANE SCALE ------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• DIAL TENSION GAUGE ,WIRE TENSION METER

• PUSH-PULL METER ,FORCE GAUGE ,COMPRESSION METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• TENSION / COMPRESSION TESTER ,UNIVERSAL TESTING MACHINE

• STEEL WEIGHT (BRASS , STEEL CLASS F2,M1,M2)

• WEIGHT (STAINLESS STEEL CLASS F1)

• TORQUE SCREW DRIVER

• DIGITAL TORQUE METER

• MECHNICAL TORQUE METER ,CAP TORQUE TESTER

• TORQUE WRENCH ,TORQUE GAUGE ,TORQUE GAUGE

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านความดัน (Pressure) Pressure / Vacuum Gauge

• PRESSURE GAUGE ,VACUUM GAUGE ,DIFF. GAUGE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• MANO METER ,BAROMETER

• PRESSURE TRANSMITTER

• DIAPHAM PRESSURE GAUGE

• PRESSURE SWITCH ,DIFF. PRESSURE SWITCH

• SAFETY VALVE ,CONTROL VALVE

• LEAK PRESSURE GAUGE ,

• DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER

• LEVEL TRANSMITTER

****- สอบเทียบ(Calibration) ด้านไฟฟ้า (Electrical) Volt ,Amp,Ohm ,Frequrecy ,Time Meter

METER ,MEASURING

• Multimeter , Process Calibrator ,VOLT METER ,VT AC / DC ,BATTERY ANALYZER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• AMP METER ,CT ,CURRENT SHUNT AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• CLAMP METER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• POWER METER ,WATT METER ,POWER METER 3 PHASE AC / DC

• RESISTANCE METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• INSULATION ,MEGAOHM ,WRIST STRAP ,SURFACE RESISTANCE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• MILLIOHM HI TESTER ,EARTH METER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• TACHO METER ,SPEED METER ,STROBO SCOPE ,CENTIFUGE ,SHAKER

• TEMPERATURE CONTROLLER ,RECORDER ,TEMP. DATA LOGGER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

SOURCE ,CALIBRATOR

• VOLTAGE SOURCE AC / DC ,POWER SUPPLY -------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

• RESISTANCE SOURCE ,DECADE RESISTANCE

• LEAK CURRENT TESTER AC / DC ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

• LCR METER ,CAPACITANCE METER ,INDUCTANCE METER

• STOP WATCH ,TIMER ,COUNTER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• OSCILLO SCOPE ,WAVE COMPARATOR ,FREQUENCY COUNTER

• CURRENT SOURCE AC / DC ,ELECTRONIC LOAD , BATTERY TESTER ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

• HIGH VOLTAGE TESTER ,WITHSTANDING TESTER AC / DC -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• FUNCTION GENERATOR ,SIGNAL GENERATOR ,PLUSE GENERATOR

• TEMPERATURE SIMULATOR ,PROCESS CALIBRATOR ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

**** - สอบเทียบ(Calibration) ด้านอุณหภูมิ ,ความชื้น (Temperature / Humidity) Thermo Hygrometer

• LIQUID IN GLASS THERMOMETER

• TEMPERATURE SENSOR (RTD) ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

• TEMPERATURE SENSOR (TC) ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

• DIGITAL THERMOMETER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• TEMP. CONTROLLER WITH PROBE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• OVEN , INCUBATOR , FREEZER , FURNACE -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• AUTOCLAVE ,WATER BATH -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

• DIAL THERMOMETER ,TEMP. TRANSMITTER ------- (Accredite ISO/IEC 17025 (2018))

• DIAL THERMO / HYGRO METER

• DIGITAL TEMP. / HUMIDITY METER

• TEMP. CONTROLLER -------- (Accredite ISO/IEC 17025)

****- สอบเทียบทางเครื่องวัดปริมาตร ,เคมี (VOLUME ,CHEMICAL CALIBRATION)

• VOLUMETRIC PIPET ,FLASK ,GRADUATED CYLINDER

• MEASURING PIPET ,BURET ,BEAKER

• MICRO PIPET (FIX ,VARIABLE ,MULTI CHANNEL)

• AUTO PIPET ,AUTOMATIC BURET , DISPENSER

• DIGITAL PH METER , CONDUCTIVITY METER

• PH METER , CONDUCTIVITY METER ,RESISTIVITY METER ,COD METER

• DISSOLVED OXYGEN METER (DO METER)

• ORP METER , TDS METER

• MULTI PARAMETER WATER QUALITY METER ,MULTI PARAMETER PHOTOMETER

• REFRACTOMETER METER ,BRIX METER , SALT SALINITY METER

• POLARIMETER

****- สอบเทียบเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการ (SPECIAL LABORATORY CALIBRATION)

• SPECTRO DENSITO METER , X – RITE ,SPECTRO EYE , WATER TESTING PHOTOMETER

• UV – VIS SPECTRO PHOTOMETER (PHOTOMETIC)

• CENTRIFUGE

• FORD CUP ,ZAHN CUP ,VISCOSITY CUP ,RIGOSHA CUP ,IWATA CUP ,TOYO CUP

• BROOKFIELD VISCOMETER

• STORMER VISCOMETER , PYCNOMETER ,W/G CUP

• APPLICATOR , GRIND GAUGE ,FINENESS GRIND GAUGE

• HARD DRYING TIME ,DRYING TIME RECORDER

• IMPACT TESTER ,SHOCK TESTER ,DROP HAMMER TESTER

• CONICAL MANDREL ,BEND TESTER

• MELT FLOW INDEX TESTER

• SCRATCH TESTER ,SHEAR TESTER

• MINOLTA CHROMA METER ,COLORIMETER ,illuminance and colour ,X-RITE ,DENSITOMETER

• FRIKMAR CUP

• QUV WEATHERING TESTER , MOISTURE BALANCE

• LUX METER

• VIBRATION METER

• SOUND LEVEL METER

• WOOD MOISTURE METER

• LIQUID FLOW METER

• ROLLER COUNTER (ล้อวัดความยาวเมตร ,ล้อวัดความยาวหลา)

• GLOSS METER

• ABRASER TESTER

Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th

Website : http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099Mlab Customer

เรามีลูกค้าที่เข้ารับบริการ มากกว่า 1,500 บริษัท

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า ทุกๆท่านที่เชื่อมั่น และ ไว้วางใจให้เรา ได้ให้้บริการสอบเทียบ เครื่องมือ ต่างๆ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย กลุ่ม บริษัท น้ำตาลมิตรผล

กลุ่ม บริษัท เบทาโกร กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์

กลุ่ม บริษัท อายิโน๊ะโมโต๊ะ กลุ่ม บริษัท พานาโซนิค

กลุ่ม บริษัท อิตาเลี่ยน - ไทย ดีเวลลอป์เมนต์ กลุ่ม บริษัท โตโย - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

กลุ่ม บริษัท ยามาฮ่า ประเทศไทย สถาบันนิวเคลียร์ แห่งประเทศไทย

กลุ่ม บริษัท Omron กลุ่ม บริษัท Sumitomo

กลุ่ม บริษัท Aero klas กลุ่ม บริษัท Hitachi Electric

องค์การเภสัชกรรม การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

กลุ่ม บริษัท 3M กลุ่ม บริษัท Nippon paint

กลุ่ม บริษัท C P Food กลุ่ม บริษัท Tai yo

กลุ่ม บริษัท ไทย เบฟ กลุ่ม บริษัท Thai Air Asia

กลุ่ม บริษัท โรงไฟฟ้า ขอนแก่น กลุ่ม บริษัท โรงไฟฟ้า หาดใหญ่

กลุ่ม บริษัท โรงไฟฟ้า กำแพงเพชร กลุ่ม บริษัท บุญรอด บริเวอรี่

กลุ่ม บริษัท Ricoh กลุ่ม บริษัท Fuji Xerox

กลุ่ม บริษัท Sony กลุ่ม บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย

กลุ่ม บริษัท MMI Precision กลุ่ม บริษัท Belton

กลุ่ม บริษัท Nissin Electric กลุ่ม บริษัท Nippon Paint

กลุ่ม บริษัท TPI Polence กลุ่ม บริษัท Toyota

กลุ่ม บริษัท Tras Thai Malaysia มหาวิทยาลัย มหิดลและ บริษัท อื่นๆ มากกว่า 1,500 บริษัทMlab Service

 บริการรับ – ส่ง เครื่องมือ ฟรี *(กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด )

 ค่าบริการถูกที่สุด

 ได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการ ตามระบบ ISO/IEC17025

 ระยะเวลาการสอบเทียบ 7 ถึง 10 วัน (ต่างจังหวัด ไม่เกิน 14วัน)

 สอบเทียบเครื่องมือ Onsite

 บริการจองคิวล่วงหน้า ลูกค้าจะได้รับวันที่ ที่จะส่งเครื่องมือ และส่วนลดพิเศษ

 บริการทำสัญญารายปี ลูกค้าจะได้รับส่วนลดทันที 10% และอีก 5% ในปีถัดไป

 บริษัทฯมีเอกสาร การแจ้งเตือนเครื่องมือลูกค้า ที่ใกล้ครบกำหนดสอบเทียบ

 บริษัทฯ มีบริการรับ ปรึกษาปัญหาด้านการสอบเทียบ การจัดระบบสอบเทียบ

 บริษัทฯจะเก็บค่าบริการเป็นเงินสดในครั้งแรก จากนั้นบริษัทฯยินดีให้เครดิตการจ่ายเงินเป็น 30 วัน

 บริการสอบเทียบเร่งด่วน 3 ถึง 5 วัน

 บริการ รับ-ส่งเครื่องมือ สอบเทียบทางไปรณีย์ (ลงทะเบียน) ,รับ-ส่ง พัสดุเอกชน ,TNT

 บริการรับตรวจเช็ค ซ่อม ปรับปรุง เครื่องมือวัด เครื่องมือ ทดสอบเครื่องจักร พร้อม ให้คำปรึกษา อย่างมืออาชีพ

 บริการให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมวางระบบ การจัดการ เครื่องมือวัด ภายใน โรงงานตาม มาตราฐาน ISO 9000 ,14000 ,TS 16949

 จำหน่ายเครื่องมือวัด Mitutoyo ,Imada ,Tohnichi ,Labthink ,Yamoto ,BYK ,Rigoshaบริษัท เมโทรโลยี แล็บ จำกัด Metrology Lab Co.,Ltd

3/2 ซ.รามคำแหง 164 แยก 16 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Tel. 02-540-7831 ,086-306-6698 ,081-442-7099 Fax. 02-540-7836

E-mail : metrologylab@yahoo.com , cal@mlab.co.th

http://www.mlab.co.th

Line ID : 0814427099

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,818