การแข่งขัน 3D CAKE & CHIGIRI-PAN CHAMPIONSHIP 2016

โดย: เสาวนีย์ สมรูป [IP: 203.146.17.xxx]
เมื่อ: 2016-02-09 11:31:34
กติกาการแข่งขัน

3D CAKE & CHIGIRI-PAN CHAMPIONSHIP 2016วันเวลาการแข่งขัน

วันอาทิตย์ที่ 3-6 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 – 16.00 น. รายงานตัว 10.00 น.

ตัดสินประกาศผลและมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น.คุณสมบัติผู้สมัครเข้าแข่งขัน

1. นักเรียน นักศึกษา จากสถาบัน/โรงเรียนสอนทำอาหาร และเบเกอรี่

2. ร้านขนม ร้านเบเกอรี่

3. บุคคลทั่วไปที่รักและสนใจในการทำเบเกอรี่กติกาการแข่งขัน

• Concept ในการแข่งขัน คือ การทำเบเกอรี่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ และเหมือนจริงที่สุด

• ขนาดของเค้กที่ใช้ในการแข่งขันมีขนาด 7 ปอนด์ (ไม่จำกัดรูปทรง) โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถนำเค้กสำเร็จโดยไม่มีการเคลือบหน้าใดๆ ซึ่งนำมาทำการตกแต่งภายในการแข่งขันเท่านั้น

• การแข่งขันจะแข่งพร้อมกันวันละ 5 ทีม ทีมละไม่เกิน 5 ท่าน

• กำหนดเวลาในการแข่งขัน 180 นาที

• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งสูตรเบเกอรี่/เค้ก ,รูปถ่ายชิ้นงานทุกมุมมองที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

• ส่วนประกอบทุกอย่างที่นำมาทำเบเกอรี่/เค้ก จะต้องสามารถรับประทานได้ และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าเวทีการแข่งขันก่อนถึงเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง

• สิ่งตกแต่งต่างๆ ทั้งหมด ผู้เข้าแข่งขันต้องนำมาทำการตกแต่งในระหว่างการแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถทำมาก่อนล่วงหน้าได้ ยกเว้นการแข่งขัน 3D Chigiri Pan Championship 2016 ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำชิ้นงานที่สำเร็จแล้วมาแสดงในงาน แต่วันแข่งขันต้องมาแสดงขั้นตอนการทำ โดยไม่มีการอบโดยความร้อน ซึ่งต้องส่งผลงานภายในวันที่แข่งขันเท่านั้น

• เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่แข่งขันให้สะอาดเรียบร้อย ถือเป็นการสิ้นสุดการแข่งขัน

• ภาพและสูตรเค้กที่ได้รับรางวัล ทางผู้จัดงานและผู้สนับสนุนสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้ โดยอัตโนมัติ

• ผลงานของผู้เข้าแข่งขันทุกชิ้น ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดแสดงหลังการตัดสิน

• ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องชำระค่าประกันการเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยต้องโอนเข้าบัญชีของผู้จัดงาน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับการส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรียบร้อยแล้ว หรือเข้าร่วมแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดงานจะคืนเงินประกันดังกล่าวให้ในจำนวนเงิน 1,500 บาทวิธีการสมัคร

• ผู้เข้าแข่งขันจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน (ของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน), สูตรเบเกอรี่/เค้ก, รูปถ่ายชิ้นงานทุกมุมมองที่จะเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้จัดงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ทาง E-Mail : thip-29@hotmail.com หรือ Fax : 02-9373311

• ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.foodpackthailand.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่

คุณรุ่งทิพย์ ทิสา โทร. 02-9679999 ต่อ 1101

หมายเหตุ: ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัคร ต้องถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันและรับรางวัลใด ๆเกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน

1. ความเหมือนจริงกับต้นแบบ

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 50

50

คะแนนรวม 100รางวัลที่จะได้รับ

รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 141,334