มหกรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดย: pr [IP: 202.44.34.xxx]
เมื่อ: 2015-02-20 15:09:54
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และบริษัทมีดี อัพเกรด จำกัด จัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ภายในงานพบกับบริษัท ชั้นนำ กว่า 150 บริษัท ตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 10,000 อัตรา กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอาชีพอิสระจากกรมการจัดหางานและการรับสมัครงานจากสถานประกอบการ การสอบสัมภาษณ์โดยตรงกับสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวงานมหากรรมนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นด้วย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะสมัครงานได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 0-2587

- 4339 หรือที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.kmutnb.ac.th


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 141,336