จำหน่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB

โดย: ibook [IP: 49.49.250.xxx]
เมื่อ: 2015-02-18 22:37:44
ทีมงาน iBook Engineering ได้ทำการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชื่อ Image Processing's Project with MATLAB

ฉบับภาษาไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับนิสิต / นักศึกษาและผู้ทำงานด้วย Image Processing โดยตรง

เนื้อหาดูได้จากปกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สนใจติดต่อจองหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ที่

นายภาธสุ ดวงมาลา 093-320-1455 และทางอีเมล์ที่ ibookengineering@gmail.com เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.comFacebook page : https://www.facebook.com/welcomeibook

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 145,150