ค่าบริการจังหวัดใกล้เคียง

ท่อตันพื้นที่ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม และราชบุรี

  • คิดค่าบริการเป็นจุดจุดละ 1,500-3,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
  • คิดค่าบริการตามความยาวท่อถ้าท่อมีความยาวมาก เมตรละ 100-200 แล้วแต่ความยากง่ายของงาน
  • ค่าบริกาจะถูกลงอีกหากมีจุดแก้ไขมากกว่าหนึ่งจุด หรือท่อมีขนาดยาวมาก
  • สามารถทำสัญญาให้บริการได้หากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้บริการบ่อยๆ
  • ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก จะได้รับส่วนลดพิเศษ
  • รับประกันผลงาน ดูแลและแก้ไขฟรี 30 วัน
Visitors: 118,933