ค่าบริการต่างจังหวัด

ค่าบริการจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้

  • คิดค่าบริการเป็นจุดจุดละ 2,000-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
  • คิดค่าบริการตามความยาวท่อถ้าท่อมีความยาวมาก เมตรละ 150-300 แล้วแต่ความยากง่ายของงาน
  • ค่าบริกาจะถูกลงอีกหากมีจุดแก้ไขมากกว่าหนึ่งจุด หรือท่อมีขนาดยาวมาก
  • สามารถทำสัญญาให้บริการได้หากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้บริการบ่อยๆ
  • ลูกค้าเก่าหรือสมาชิก จะได้รับส่วนลดพิเศษ
  • รับประกันผลงาน ดูแลและแก้ไขฟรี 30 วัน
  • ค่าบริการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระยะทางและความเหมะสม
Visitors: 155,536